Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
www.moschonas.gr

" Όταν ένα φυλακισμένο
όνειρό μας, καταφέρει
να δραπετεύσει,
γίνεται βιβλίο !"

Τις εκδόσεις μας , θέλουμε να χαρακτηρίζουν :

Ο σεβασμός προς τον αναγνώστη.
Η ποιότητα στο εκπαιδευτικό βιβλίο με περιεχόμενο.
Η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ συγγραφέα -αναγνώστη.

Ν Ε Α    Ε Κ Δ Ο Σ Η

 Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

 Β Ι Β Λ Ι Ο Υ                           

ΘΕΜΑ

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ     ΘΕΤΙΚΗΣ -   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ   ΠΡΟΤΥΠΩΝ              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

   

ΓΙΑΝΝΗΣ    ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

 

ΕΚΔΟΤΗΣ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2003

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

        17 Χ 24

ΣΕΛΙΔΕΣ

 

            254

ISBN

 

    960-92200-0-2

ΤΙΜΗ

 

 14  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  23   ΛΕΠΤΑ

Το βιβλίο αποτελείται από τρεις κύριες ενότητες:

Η πρώτη ενότητα περιέχει συνοπτικά τη  θεωρία με έμφαση στη μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων που υλοποιείται με παρατηρήσεις, ερμηνείες και συμβουλές πάνω στα κρίσιμα σημεία-κλειδιά, για τη σωστή μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη!
Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από 35  πρότυπα διαγωνίσματα δομημένα με θέματα της εξεταστέας ύλης του Υπουργείου, προσαρμοσμένα πλήρως στο πνεύμα των γενικών εξετάσεων, μοριοδοτούμενα, για να βοηθήσουν το  μαθητή στη σωστή αυτοαξιολόγησή του. Τα διαγωνίσματα είναι δίωρα και τρίωρα και αφορούν τόσο την κάθε ενότητα ξεχωριστά, αλλά και εφ' όλης της εξεταστέας ύλης.
Το τρίτο μέρος περιέχει τις λύσεις όλων των διαγωνισμάτων, με υποδειγματικό τρόπο.


Copyright © 2003 Γιάννης Μοσχονάς
john@moschonas.gr