ΤΟ ΘΕΜΑ
www.moschonas.gr

 

ΤΟ ΘΕΜΑ θα είναι ένα επιλεγμένο κάθε φορά θέμα απο το χώρο των μαθηματικών το οποίο θα φιλοξενείται στη συγκεκριμένη σελίδα μέχρι να δωθεί η λύση του απο τους αναγνώστες.
Ο πρώτος που θα δώσει τη σωστή λύση θα κερδίσει απο ένα βιβλίο μου
" ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ"
(Επιβαρύνεται μόνο τα έξοδα αποστολής)
Η λύση και το όνομα εκείνου που την έδωσε πρώτος θα δημοσιεύονται σε αυτή τη στήλη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ

 

Copyright © 2003 Γιάννης Μοσχονάς
john@moschonas.gr